INTERNATIONALISERIG

 

 DIN VÄG TILL DEN SPANSKA MARKNADEN

 

Världens 13de ekonomi, har med sina 47 miljoner invånare har efter några besvärliga år uppnått en tillväxt som är bland västvärldens starkaste.

Efter att landet 2011 parkerat på plats 44 i Världsbankens ranking (www.doingbusiness.org/rankings) av länder enligt gynnsamhet i affärsklimatet så har man (juni 2017) klättrat till en placering som det 28de landet på listan, och ligger före länder som Frankrike, Holland, Schweiz och Japan.

 

Dessutom, enligt OCDE FDIs Regulatory Restrictiveness Index rankas Spanien idag som den nionde mest öppna nationen gentemot utländska investeringar.

Spanien är idag världens 12te största mottagare av utländska investeringar och med en hög internationaliseringsnivå vad gäller ekonomi och affärsliv.

Landets attraktionskraft för utländska företag handlar inte bara om den inhemska marknaden, utan också möjligheten att via Spanien arbeta med Latinamerika och Nordafrika.

PragmatiQ erbjuder företag som vill in på den spanska marknaden en "mjuklandning". En kostnadseffektiv genväg direkt in till den denna ofta "bortglämda" marknad där en professionell marknadsanalys kombinerat med en utvärdering av kontakter med bästa möjliga lokala samarbetspartners är hörnstenar.

 

INTERNATIONALISERIG ≠ EXPORT

 

En internationalisering är mycket mer än export.

Det är en del av en långsiktig strategi som inbegriper förändringar i företagskulturen. I denna process, som aldrig tar slut, ingår bl.a att kunna hantera global information, att ständigt förnya sig, att säkerställa att rätt personal alltid finns på rätt plats och att ständigt vara öppen för förändring.

Att välja rätt go-to-market strategi utan att säkerställa rätt form av samarbete med rätt partner är dömt att bli en dyrköpt besvikelse.

Och mycket mycket sällan är den, på pappret, mest lovande lokala kontakten den bästa.

Det är här PragmatiQ, med stor lokalkännedom och starka lokala nätverk, kommer in som er partner och röjer väg för en lyckad expansion .

Vi kan förutom att leda er på rätt väg i denna stora marknad dessutom bistå med all hjälp som behövs för en egen etablering på marknaden i en eller annan form. PragmatiQ har förmånliga samarbetsavtal med framstående partners inom affärsjuridik och marknadsundersökningar för att ta ett par exempel. 

 

UTMANINGEN

 

Att vara konkurrenskraftig internationellt är mycket mer än att erbjuda en bra produkt till ett konkurrenskraftigt pris.

En internationaliseringsprocess är, som sagt, komplex och sträcker sig mycket längre än en önskan att "sälja till utlandet". Vi talar om en strategi på medel- och lång sikt. Aldrig om ett äventyr i syfte att kompensera för en vikande hemmamarknad. Att undvika improvisation är grundläggande eftersom det sällan kommer en andra chans.

En lyckad internationalisering är alltid ett resultat av noggranna förberedelser. Dessa förberedelser motsvarar ofta minst 70% av de resurser som avsätts för internationaliseringen.

Som en följd av detta riktar PragmatiQ sitt erbjudande till företag som är beredda att göra de investeringar som är nödvändiga för en korrekt positionering på den nya marknaden samt med en företagskultur som främjar projekt på medel- och lång sikt.

 

AFFÄRSMÖJLIGHETER I SPANIEN FÖR NORDISKA FÖRETAG

 

Några nyckelsektorer

 

ICT och telekom, finans, råvaror, tillverkningsindustri, medicin- och kemiteknik. Sveriges varumärke är starkt i Spanien.

 

Bilindustri

 

Spanien är den näst största biltillverkaren i Europa och ligger på nionde plats i världen. Man är också den främsta europeiska tillverkaren av yrkesfordon.

 

Förnybar energi

 

Spanien är ett av de ledande länderna i världen inom utveckling av förnybar energi. Här finns många möjligheter till samarbeten med Nordiska aktörer.

 

Miljö

 

Cirka 2 000 företag är verksamma inom denna sektor i Spanien. Trots att de flesta är små och medelstora företag finns flera stora aktörer som dominerar den inhemska marknaden. Av dessa har många gjort betydande expanderingar utomlands.

 

Bioteknik, läkemedel och Life Science

 

Den spanska biotekniska industrin är en bransch som har vuxit kraftigt de senaste åren. Här finns stora möjligheter till fruktbara samarbeten mellan nord och syd.

 

ICT

 

Informations- och kommunikationsteknologisektorn i Spanien har under det senaste decenniet kommit att bli en av de snabbast växande i Europa och Spanien räknas nu till en av de fem främsta länderna i regionen. MedTech och FinTech är speciellt intressanta sektorer.

 

 

HUR VI ARBETAR

 

PragmatiQ skräddarsyr varje uppdrag med uppdragsgivarens behov och utmaningar i centrum.

Vårt huvudkontor i Madrid arbetar sida vid sida, och i daglig kontakt med, vårt kontor i Stockholm och/eller våra partners i de övriga nordiska länderna och Baltikum. Genom att säkerställa en fysisk närvaro på fältet såväl som i Spanien som i Norden så kan vi hela tiden ge uppdragsgivaren en direkt återkoppling från en landsman. Denna del i processen har visat sig mycket viktig för slutresultatet.

 

Från allra första dagen har PragmatiQ ett praktiskt fokus: Först sker en utvärdering av uppdragsgivarens förutsättningar att internationaliseras. När denna biten är på plats ägnar vi oss åt att fastställa en strategi och att finna affärsmöjligheter med kvalitet och substans som tillåter uppdragsgivaren att uppnå en varaktig försäljning på den nya marknaden oavsett om detta är via traditionella kanaler såsom direktförsäljning, distribution, agent och/eller via offentlig upphandling på egen hand eller via joint-ventures. Mot slutet av uppdraget vidtar vi eventuella justeringar enligt behov.

 

PragmatiQ kan dessutom finnas på plats som er lokala resurs i marknaden, på timbasis, även efter en introduktion och lansering.