Stora idéer som genererar stora affärer


PragmatiQ  är en konsultbyrå som arbetar med mindre och medelstora bolag. Företag med ett bra erbjudande men som behöver ta rätt beslut för att stärka sin ställning och att fortsätta växa i ett alltmer föränderligt och konkurrensutsatt klimat. 

 

I varje förändringsprocess är kombinationen av intern support och extern rådgivning avgörande. Företagets miljö och omständigheter förändras utan avbrott och de interna utvärderingarna och de externa, neutrala, rekommendationerna blir avgörande i strävan att minska riskerna i de beslut man tar. 

 

Vår mission är att samarbeta med företag som söker förändring. Vi deltar aktivt i de strategiska processer som är avgörande när det handlar om att uppnå ambitiösa mål. Vi arbetar gemensamt mot att uppnå en stadig och varaktig tillväxt , fokuserad på att bygga riktigt värde. Vi ger våra uppdragsgivare chansen, och verktygen, att ägna all kraft åt sin kärnverksamhet och att utveckla sina företag.

 

Vår vision är att bli erkända som en referens i marknaden som uppnår utomordentliga resultat tack vare en skräddarsydd analys av varje enskilt företag i kombination med ett engagerat fokus på varje enskild uppdragsgivare.